Imatge de prova
Imatge de prova
Imatge de prova
Imatge de prova
Imatge de prova
Imatge de prova
"Model de Gestió per Competències AIP. Acompanyament Integral al Professional."
"Oferim una Atenció Centrada en la Persona, integral i interdisciplinària."
"Donem solucions, cobrim necessitats…
...en una organització que creix, que aprèn."
"Fundació Germans Aymar i Puig, més de 70 anys d'experiència assistencial."
"Una entitat socialment compromesa en la millora i en la qualitat en l’atenció a les persones."
"Una entitat socialment compromesa en la millora i en la qualitat en l’atenció a les persones."
imatge 1 imatge 2 imatge 3 imatge 4 imatge 5 imatge 6