Més de 30 anys d'experiència

Història

La Fundació Germans Aymar i Puig, és una entitat privada d’orientació social que centra la seva activitat en l' àmbit de l' atenció a les persones. El seu objectiu principal és  desenvolupar serveis per atendre les necessitats de la persona en situació de dependència i manca d' autonomia personal, i donar suport a les seves famílies.

 

La institució va ser creada l' any 1947, per exprés desig dels germans Aymar i Puig, família de gran reconeixement dins la població d' Alella, amb la finalitat d' atendre a persones amb diferents necessitats socials, econòmiques i  assistencials.

 

Dins l'adaptació constant de la nostra institució als canvis socials i assistencials, la Fundació conserva la voluntat de ser un agent viu, obert a la societat, generant respostes a les necessitats actuals. Una perspectiva enfocada sota una visió humanista, integral i integradora, com a fonament pel desenvolupament del benestar i la qualitat de vida de la persona gran , amb el compromís d' estar al servei de les persones i de les seves necessitats.

 

En l’actualitat, amb més de 60 anys d’experiència, la Fundació ha seguit adaptant-se  a les noves necessitats, constituint una plataforma de servei per garantir la qualitat en l’atenció de les persona gran, així com la participació en el desenvolupament, la recerca i la innovació com a claus per un millor futur assistencial. 

 

La transformació del propi sector social i assistencial, ha comportat en la Fundació uns canvis d’adaptació en organització,  serveis i infraestructures, dins d’un projecte de futur sòlid i renovador en el compromís per la millora de la  qualitat de vida i benestar de la persona.