Amb l'objectiu de proporcionar Qualitat de vida

Objectius, Visió i Missió

La missió de la Fundació, és promocionar el benestar i qualitat de vida, contribuint  a la millora de l’atenció a la persona gran i altres col·lectius en situació de manca d’autonomia; desenvolupant serveis i solucions avançades i eficients, tot buscant la satisfacció dels usuaris i facilitant la integració de les seves necessitats a la nostra societat. 

 

La visió e la Fundació és establir-se com a referent de la  gestió assistencial enfocada a la qualitat, innovació i desenvolupament d’un projecte social, laboral, cooperatiu  i solidari, que atén íntegra i globalment el conjunt de les necessitats de les persones en situació de dependència, de les seves famílies i els professionals que les atenen. 

 

Els nostres serveis assistencials tenen com a objectiu donar suport, recursos assistencials, professionals i tècnics com a respostes a les demandes i necessitats de les persones en situació de dependència, manca d’autonomia personal i en les activitats de la vida diària.