Un centre assistencial integral

Servei Residencial Assistit

Servei residencial d’assistència integral a les necessitats de les persones amb dependència, manca d’autonomia i situacions sociofamiliars que impliquen el recolzament en les Activitats de la Vida Diària, generant un espai substitutiu de la llar on les persones puguin desenvolupar el seu projecte de vida, promocionant el benestar i la qualitat de vida.


El projecte d’intervenció sobre les persones que atenem és:

 • Integral i integrador
 • Individualitzat
 • Estimulador
 • Rehabilitador
 • Interdisciplinari
 • Educatiu

La tipologia de plaça inclou:

 • Estades temporals
 • Respir familiar
 • Estades permanents

Serveis Integrals

 • Medicina
 • Infermeria
 • Psicologia
 • Educació Social
 • Fisioteràpia
 • Teràpia Ocupacional
 • Treball Social 
 • Atenció Gerontològica
 • Altes Dependencies
 • Rehabilitació Funcional i Cognitiva
 • Programes Estimulació
 • Programes d’ Autonomia Personal

Serveis Generals

 • Allotjament
 • Estàncies diürnes
 • Neteja
 • Alimentació i nutrició
 • Bugaderia
 • Recepció manteniment
 • Tanatori
 • Espais Comunitaris
 • Servei Religiòs

Serveis Complementaris

 • Perruqueria
 • Podologia
 • Rehabilitación individualitzada
 • Acompanyaments mèdics