El nostre compromís absolut amb la Qualitat

Política de Qualitat

Des de la Fundació Germans Aymar i Puig manifestem el nostre absolut compromís vers la qualitat, entès aquest com un dels factors bàsics per desenvolupar el nostre projecte com a entitat prestadora de serveis assistencials. Treballant així per l’excel·lència en l’assistència dels nostres usuaris, la tranquil·litat i seguretat de les seves famílies i el benestar laboral dels professionals implicats, potenciant alhora el nostre compromís i responsabilitat vers la comunitat.

Entenem i apostem per la qualitat des de diversos eixos:


  • qualitat en relació als nostres usuaris i familiars
  • qualitat en relació al nostre equip humà
  • qualitat en relació a la comunitat
  • qualitat en relació a la gestió
  • qualitat centrada en l’estructura organitzativa