Actuant des de la millora i la formació contínua

Qualitat - ISO 9001:2008

L’evolució del nostre servei s' integra  dins dels processos de millora continua establerts amb la finalitat d’assumir els objectius assistencials. A partir de la planificació, experiència i els resultats obtinguts mitjançant la satisfacció dels nostres usuaris i de l’equip professional que conforma la nostra entitat, així com, dels indicadors de qualitat que reflecteixen objectivament el desenvolupament de la nostra activitat,  s’ avalua i es revisa  constantment el nostre programa d’actuació mitjançant la millora i la formació contínua.


D’aquesta manera, el nostre compromís amb la Qualitat queda reflectit i consolidat amb l’obtenció al 2011 de la certificació segons la norma  ISO 9001:2008, amb abast de tots els Serveis Assistencials de la Fundació Germans Aymar i Puig: Centre Residencial, Centre d’Acolliment Diürn, Servei d’Atenció Domiciliària. Ampliant al 2014 amb les certificacions UNE 158101 - Gestió Residencial, UNE 158201 - Gestió Centre d' Acolliment Diürn i UNE 158301 - Gestió Servei d' Atenció Domiciliària.


La norma internacional ISO 9001:2008 enfoca l’adopció i aplicació d’un Sistema Integral de Qualitat basat en processos que s’implementa, desenvolupa i millora l’atenció assistencial i  la satisfacció del client mitjançant el compliment dels seus requisits.