Actuant des de la millora i la formació contínua

Qualitat - ISO 9001:2015

L’evolució del nostre servei s' integra  dins dels processos de millora continua establerts amb la finalitat d’assumir els objectius assistencials. A partir de la planificació, experiència i els resultats obtinguts mitjançant la satisfacció dels nostres usuaris i de l’equip professional que conforma la nostra entitat, així com, dels indicadors de qualitat que reflecteixen objectivament el desenvolupament de la nostra activitat,  s’ avalua i es revisa  constantment el nostre programa d’actuació mitjançant la millora i la formació contínua.


D’aquesta manera, el nostre compromís amb la Qualitat queda reflectit i consolidat amb l’obtenció al 2011 de la certificació segons la norma  ISO 9001:2008, amb abast de tots els Serveis Assistencials de la Fundació Germans Aymar i Puig: Centre Residencial, Centre d’Acolliment Diürn, Servei d’Atenció Domiciliària. Ampliant al 2014 amb les certificacions UNE 158101 - Gestió Residencial, UNE 158201 - Gestió Centre d' Acolliment Diürn i UNE 158301 - Gestió Servei d' Atenció Domiciliària .

L'any 2017 la norma ISO es va actualitzar amb la versió 2015.

 

L'adopció d'un Sistema de Gestió integral de la Qualitat Basat en la norma internacional ISO 9001:2015 és una decició estràtegica de la nostra organització que mitjançant un enfocament basat en processos, la millora contínua, un profund anàlisi de la realitat del nostre entorn i serveis mitjançant la gestió del risc que permeten adoptar, desenvolupar i evolucionar en una atenció assitencial que es centra en les persones, la seva felicitat i la satisfacció en el compliment dels seus requisits i expectatives.

 

 

 

L’adopció d’un Sistema de Gestió Integral de la Qualitat basat en la norma internacional ISO 9001:2015 és una decisió estratègica de la nostra organització que mitjançant un enfocament basat en processos, la millorar contínua i un profund anàlisi de la realitat del nostre entorn i serveis mitjançant la gestió del  risc  permet adoptar, desenvolupar i evolucionar una atenció assistencial que es centra en les persones, la seva felicitat i la satisfacció en el  compliment dels seus requisits i expectatives.