Creixement per ser referent del nostre sector

Relació amb l'entorn

Participació

 

 • Membre Comissió per l'Ètica Assistencial de la Generalitat de Catalunya.
 • Membre Comissió de treball de Servei d'Atenció Domiciliària d' ACRA.
 • Membre Comissió Tècnica de la Gent Gran de la Taula del Tercer Sector.

 

Responsabilidad Social Empresarial

 

 • Membre de Xarxa Mataró i Maresme de Responsabilitat Social Empresarial (RSE).
 • Membre de la Xarxa estatal RETOS de RSE.

 

Reconeixements Externs

Model d'Acompanyament Integral al Professional

 

 • Projecte Subvencionat per la Diputació de Barcelona a través del programa de suport a entitats d' iniciativa social.
 • Premi Pilares 2016 a la categoria de Innovacions Organitzatives i Metodològiques.
 • Accèssit Premis ACRA 2015 a la Qualitat en l'Atenció a la Dependència i Promoció de l'Autonomia Personal.

 

Altres projectes

 

 • Programa de REMI (Fundació Salut i Envelliment –UAB).
 • Nutrició, comunitat i salut. Compartint l'experiència del menjar (2017).
 • El cicle vital de les famílies en l'àmbit residencial. (2016).
 • Programa de telerehabilitació PREVIRNEC (I Gutmman – UAB 2012-16).
 • Unitat de suport integral al final de la vida en cures pal·liatives (des de 2014).
 • Projecte de motivació en la participació activitats assistencials (2012).
 • Unitat supraespecialitzada en l'Atenció de Demències (des de 2011).
 • Accèssit Premis ACRA 2008 a la Millora de la Qualitat i Benestar de vida de la gent gran.
 • Menció Especial premis ACRA 2004 a la Innovació Assistencial pel Nou model geroassistencial d'atenció del dolor.

 

Comunicació i divulgació

 

 • Ponents a les 3ers Jornades d'ACP d'ACRA amb la ponència "La gestió del talent des de les persones" (2017).
 • Ponents a les Jornades Pere Tarrés amb La gestió dels recursos humans a les residències de gent gran: actualització i millora (2015).
 • Membre Taula sobre Maltractament ACRA (2016-2017).
 • Ponències, comunicacions-pòsters en diferents congressos i jornades.
 • Consultoria i formació a organitzacions.