Més de 30 anys d'experiència

Filosofia de treball

Des de la Fundació Germans Aymar i puig s’ha fet un aposta en ferm per un innovador model d’atenció assistencial, un nou concepte de Plataforma de Serveis  per respondre als reptes del sector i les noves demandes, requeriments i expectatives dels usuaris.

L’ aplicació d’aquest model ha incidit a nivell assistencial amb la generació d’ elements claus com la flexibilitat, continuïtat i seguretat per desenvolupar un  servei segons el principi de  Qualitat adaptat a la cobertura real de les necessitats amb una optimització en la gestió.

En aquesta perspectiva, la família assumeix un rol principal en l’atenció integral de  l’usuari, al conformar un element d’atenció central amb les seves característiques i requeriments propis derivats de la situació de dependència.

La necessitat de la innovació és bàsica per adaptar el sistema a les noves demandes, mitjançant uns nous recursos que beneficien a  l’usuari, a l’organització, i a la societat.  Entenem aquesta  innovació com a eina per generar nous recursos, serveis i conceptes amb èxit, per ser una organització que creix , que també aprèn.

Més enllà del treball i el compromís professional està la confiança i satisfacció de les persones que atenem.