Un model propi i modern

Model de projecte propi

La Fundació com a entitat del tercer sector d’iniciativa social  es fonamenta en un projecte de gestió amb els model d’economia social i de responsabilitat corporativa, integrat dins de la cultura d’empresa i  basat en uns principis de

 

  • qualitat, 
  • sostenibilitat, 
  • proximitat, 
  • eficiència i
  • respecte mediambiental