Més de 30 anys d'experiència

Enllaços

Enllaços d'interès:

Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya
- www.gencat.es/benestar/

Sociedada Española de Geriatría y Gerontologíawww.segg.org

Associació Alzheimer Catalunya- www.alzheimercatalunya.org

Fundación Alzheimer España - www. fundacionalzheimeresp.org

Portal de Gent Gran - www.gentgran.org

Portal Mayores. Portal de geriatria i gerontologia - www.imsersomayores.csic.es

Inforesidencias. Portal sobre serveis assistencials, residencials, SAD,... - www.inforesidencias.com

Infoelder. Portal de geriatria i gerontologia. www.infoelder.com