Definim el servei d’atenció domiciliària (SAD) com un conjunt d’atencions professionals que dona solucions a les
necessitats de les persones amb dependència funcional, psíquica o social dins del seu
àmbit domèstic.

Què fem?

Aquest servei pretén de proporcionar atencions personals per millorar el benestar i
qualitat de vida de la persona mantenir-se el màxim de temps possible en el domicili des
de la prevenció, l’assistència i la rehabilitació amb diferents tipologies d’intervenció:

 • Serveis d’ Atenció Personal per ajuda en la higiene i cura de la persona,
  mobilitzacions, preparació i control de medicació.
 • Serveis d’acompanyament
  • Diari per facilitar la sociabilitat, oci, per donar suport en compres, anar al metge.
  • D’urgències en situacions d’hospitalització, incidències imprevistes, suport d’urgències.
 • Serveis de neteja a domicili
 • Serveis d’àpats a domicili
 • Serveis especialitzats
  • Atenció pacient fràgil i pal·liatiu
  • Valoració i estimulació cognitiva
  • Rehabilitació funcional
  • Rehabilitació ocupacional
  • Assessorament ergonòmic i de la llar
 • Serveis de suport familiar

Com ho fem?

Els nostres serveis d’atenció domiciliària es caracteritzen per una atenció flexible i adaptada a
les necessitats de cada persona i família.

A partir d’una valoració inicial de cada cas dels nostres professionals juntament amb
la família s’estableix un pla d’ atenció adaptat a tu:

 • Individualitzada i personalitzada
 • Integral, coordinat i organitzat
 • Des de la proximitat, la calidesa i l’ètica
 • Professional amb treballadors titulats i compromesos

Acompanyament a al família

En tot moment la persona usuària i la seva família serà acompanyada i assessorada
pel seu professional de referència, el gestor de cas per:

 • Valorar el seu cas per assessorar en dissenyar el seu pla d’atenció domiciliària.
 • Fer el seguiment, avaluació i propostes d’atenció.
 • Respondre dubtes i donar solucions a les seves necessitats.
 • Establir un canal de comunicació directe i personalitzat.
 • Coordinar amb l’equip tècnic de suport el pla d’atenció de cada cas.
 • Oferir suport formatiu i socioeducatiu a les persones usuàries i familiars.

El nostre equip

Treballadors Socials
Equip Sanitari
Tècnics Atenció Sociosanitària
Psicòlegs
Auxiliars d’Ajuda Domiciliària
Fisioterapeuta
Integradors Socials
Terapeuta Ocupacional

A qui atenem?

Serveis a particulars
Serveis a entitats privades i tutelars
Serveis com a gestors públics
Serveis d’atenció domiciliària al Maresme i altres localitzacions (consultar)