La nostra missió és proporcionar serveis per l’atenció avançada i eficient a les persones en situació de dependència i a les seves famílies, contribuint a la seva felicitat, qualitat de vida i integració en la nostra societat.

La nostra visió esdevenir com a referent de la gestió assistencial enfocada a la qualitat, innovació i desenvolupament d’un projecte organitzatiu, social i laboral que atengui integral i globalment a les persones.

Valors Fundació Aymar i Puig