Blog

Conocemos a Raquel Garcia

Coneixem a Raquel Garcia (Treballadora social). S’encarrega del treball social de la residència i del centre de dia, especialment de l’atenció a les famílies.
En el primer moment, ella informa les famílies el explica el funcionament del centre, com s’atenen els familiars i tots els dubtes que puguin sorgir.
Un cop es fa l’ingrés, s’encarrega de tot el procés i la gestió per tal que tot sigui el més fàcil possible.

Nos lo explica ella en el siguiente video: