A causa de l’envelliment progressiu de la població i de l’alt impacte de les malalties cròniques amb quadre pluripatològics, les persones ateses presenten cada vegada problemes de salud més complexes i nivells de dependència més elevats.

Per donar resposta a aquesta situació, oferim un servei de suport integral a les altes dependències, el tractament del dolor i a processos de final de vida mitjançant intervencions i protocols amb alts components sanitaris avançats combinats amb un tracte assistencial especialitzat, digne i altament professionalitzat.

Com ho fem?

Garantint la màxima qualitat de vida, benestar i confort a aquestes persones en situació de pacient fràgil i complexitat d’atenció en etapes avançades de la malaltia utilitzant eines de valoració i diagnosis actuals amb nous enfocaments interdisciplinaris de l’atenció per un abordatge global de la cronicitat planificant i coordinant els recursos necessaris en l’evolució de la patologia.

Facilitem un referent assistencial que assessorarà i acompanyarà a la persona i a la seva família en tot el procés d’atenció amb el suport d’un comitè tècnic multidisciplinari.

Aquesta atenció la fem extensiva per necessitat a la família, eix fonamental del procés d’atenció pal·liatiu que acompanya i potencia la cura de la persona, i a qui es dona suport psicosocial pel desenvolupament del seu propi procés vital.

Residencia d’altes dependències al Maresme