Vols fer voluntariat a la Fundació?

T’agradaria fer una tasca social?
Un voluntariat amb gent gran?
Tens un talent o experiències per compartir?
Si vols passar estones d’oci amb la gent gran de la Fundació Aymar i Puig a la nostra residència geriàtrica, contacta amb l’equip tècnic que comprovarà si la teva proposta té encaix.

Algunes idees de voluntariat:

  • Saps tocar un instrument? Segur que pots compartir una estona musical amb els residents.
  • Saps jugar a un joc de taula tradicional? Pots col·laborar amb l’estimulació cognitiva a través de jocs de tota la vida.
  • Tens traça cuinant? Per què no t’acostes i fem plegats un taller de cuina com a teràpia

  Fes-te voluntari!

  Tots els camps son obligatoris

  Llegir condicions

  En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant “RGPD”), AYMAR I PUIG, FUNDACIÓ PRIVADA, amb domicili a Av. Germans Aymar i Puig 9, Alella amb CIF G08541245 (en endavant “la Fundació”) l’informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni quan empleni el formulari que apareix en aquesta pàgina i els que, si escau, es generin derivats de la participació en algun procés de selecció de personal de la Fundació es recolliran i tractaran, fins que vostè sol·liciti la seva baixa, en fitxers el responsable dels quals és la Fundació amb l’exclusiva finalitat de valorar la possibilitat d’una contractació o col·laboració professional. El fet d’emplenar aquest formulari implica que vostè reconeix que la informació i les dades personals que ens indica són seves, exactes i certes. Vostè podrà, en qualsevol moment, accedir a les seves dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se al seu tractament, limitar-ho o obtenir-ne la portabilitat, en el termes i en les condicions previstos a la RGPD, dirigint-se per escrit a FUNDACIÓ AYMAR i PUIG, Av. Germans Aymar i Puig 9 08328 d’Alella, o mitjançant un correu electrònic a info@fundacioaymaripuig.org. En la petició s’haurà d’especificar el següent contingut: nom i cognom de l’interessat, petició amb la qual es concreta la sol·licitud, còpia del DNI, data i adreça a efectes de notificacions i, en el supòsit que convingui, els documents acreditatius de la petició. També podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control que correspongui.