Pla anual d’activitats

Pressupost

Impacte econòmic

El 100% dels resultats de l’exercici es reinverteix en el Projecte assistencial i en la millora del servei.

Contractes públics

La FUNDACIÓ AYMAR I PUIG,  actualment gestiona els contractes de prestació i gestió de programes de serveis socials amb les següents administracions públiques:

  • Ajuntament d’ Alella – Inici 1 de març 2014
  • Ajuntament Santa Maria de Palautordera – Inici febrer de 2015
  • Ajuntament de Teià – Inici 4 maig de 2015
  • Ajuntament Dosrius – Inici Juny 2016
  • Consell Comarcal del Vallès Oriental – Inici Maig 2019