Què és?

Programa especialitzat en teràpies físiques-funcionals, neurorehabilitadores, psicològiques i socials, amb l’objectiu de prevenir els efectes negatius de l’envelliment (promoció de l’envelliment actiu i saludable); així com abordar els trastorns neruològics/neurodegeneratius mitjançant teràpies no farmacològiques.

Quin perfil atenem?

Persones grans sanes (més de 65 anys) amb interès en participar en programes d’envelliment actiu i saludable des de l’especialització.

Persones entre els 45-80 anys diagnosticades de malalties neurològiques:

  • Alzheimer
  • Ictus
  • Parkinson
  • Esclerosis Múltiple
  • Altres

Quin serveix s’ofereix?


PROGRAMA SINAPSIS SENIOR

En l’àmbit de la prevenció per a persones grans sanes, oferim un programa d’envelliment actiu i saludable, amb l’objectiu de contribuir a la prevenció del deteriorament cognitiu-físic-psicològic-social de les persones gran, retardant els possibles efectes negatius associats a l’envelliment, així com proporcionar una major qualitat de vida durant aquesta etapa.


PROGRAMA SINAPSIS NEURO

Un pla d’intervenció individual que englobi totes les dimensions de la persona (física, psicològica, funcional, cognitiva i emocional) amb la intenció de millorar la seva qualitat de vida, ja sigui alentint possibles processos neurodegeneratius, com rehabilitant funcions danyades.

Aquest abordatge global inclou programes de valoració i intervenció efectuats desenvolupats des de des d’un equip interdisciplinari.

  • neurorehabilitació / entrenament cognitiu / neuropsicològica
  • rehabilitació física
  • rehabilitació neurofuncional i logopèdia
  • assessorament mèdic, geriàtric i neurològic
  • assessorament social


PROGRAMA SINAPSIS 3.0

El programa Sinapsis obre una porta al món per tal de donar a conèixer els seus continguts, oferint divulgació científica centrada en la salut de les persones grans, així com també en l’àmbit dels trastorns neurològics. Les vies de comunicació van des de les xarxes socials, fins a xerrades, conferències en diferents fòrums especialitzats / comunitaris.

Com treballem?

Des d’una intervenció global on destaca la importància de l’especialització d’un equip professional especialitzat de cada àrea intervenció, un referent de casos que fa el seguiment individual i constant de cada pacient, assessors externs i col·laboracions estratègiques en l’àmbit del coneixement.

Neurorehabilitació. Centre Fisioterapia Neurològicagica. Centre estimulació cognitiva al Maresme.