La nostra activitat és resumeix en atendre, donar suport i acompanyament a les persones en situació de dependència, especialment a les persones grans.

Ho fem mitjançant serveis residencials, de centre de dia, serveis d’atenció i ajuda domiciliària… Uns serveis assistencials, basats en la qualitat, la professionalitat i la innovació, entesos des de la proximitat, el tracte humà i el personal. Són serveis que s’adapten i s’ajusten a cada persona en situació de dependència, donant resposta i suport a les necessitats i als reptes de cada situació.

Aquestes persones estan reconegudes i protegides dins de la Llei de la Promoció de l’Autonomia personal i Atenció a les persones en situació de dependència, i des del departament de Treball, Afers Socials i Famílies es gestiona i tramita el reconeixement del grau de dependència i els passos que s’han de seguir per poder gaudir de les prestacions de la llei.

Per això, la Fundació Aymar i Puig des de l’Equip Social d’Atenció a l’Usuaris i Famílies, oferim un servei de referència, assessorant i orientant per a les persones en els tràmits, requisits, recursos, finançament, prestacions, serveis, i altres informacions rellevants en relació amb la seva valoració, revisió i tramitació de la llei de dependència i dels seus diferents graus.

La nostra entitat vol ser un agent actiu i obert a la comunitat, a la participació ciutadana i a la creació de projectes, fomentant la interacció entre la ciutadania i la Fundació. Amb la responsabilitat i el compromís d’estar al servei de les persones i de les seves necessitats en situacions de dependència, però treballant amb la perspectiva d’un futur prometedor.