Centre especialitzat en demències al Maresme

Aquesta unitat convivencial està dissenyada i desenvolupada per donar una atenció especialitzada a les persones que pateixen malalties neurodegeneratives de llarga evolució, i altes dependències, així com trastorns de conducta associats. Sent una referència com a centre de demències i especialment del tractament de l’Alzheimer.

  • Malaltia d’Alzheimer
  • Malaltia de Parkinson
  • Demències
  • Deterioraments derivats de malaltia mental de llarga evolució
  • Salut mental
  • Discapacitat física i mental

Amb un tracte individual i personalitzat, mitjançant un Programa integral d’atenció sanitària, cognitiva, funcional, ocupacional, social i ambiental aportem la màxima consideració al tractament tan farmacològic com no-farmacològic, el confort i la seguretat d’aquests pacients, que per la seva fragilitat, cronicitat i complexitat, necessiten una cura especial.