El Model de Gestió per Competències és un conjunt de metodologies, eines i recursos competencials per gestionar persones que treballen en l’àmbit de la dependència. L’objectiu del model és facilitar la gestió del canvi i desenvolupar una atenció integral de qualitat.

L’eix central del nostre model és el factor humà i els professionals, especialment els d’atenció directa. Les competències sociopersonals dels professionals són claus a l’hora de gestionar el talent i garantir l’eficàcia, la motivació, la fidelització i el compromís del equips, més enllà dels coneixements i les competències tècniques.

Innovar en qualitat de vida per a les persones grans passa per analitzar, capacitat i avaluar les habilitats i la tasca dels professionals que en tenen cura. El nostre model, doncs, aposta per atendre la persona dependent treballant en paral·lel amb el professional per garantir el benestar d’ambòs.