En aquest apartat trobaràs documentació i publicacions desenvolupades per l’equip de la Fundació Aymar i Puig.

Acompanyament integral al professional
Diccionari de competències sociopersonals

Introducció

Aquest document és el resultat de més de tres anys de treball on hem portat a terme un profund anàlisi dels nostres serveis, del transfons de la nostra activitat, de l’essència d’un centre per a gent gran. També ens ha servit per analitzar-nos com a organització, on, com qualsevol altra, s’integren àrees molt diverses i a la vegada dependents unes d’altres (gestió assistencial, gestió de persones, gestió administrativa, gestió comercial etc.). Com en tota entitat del nostre temps, entenem, i aquest és un dels valors presents en la Fundació Aymar i Puig, que hem de cercar la millora continuada, i per tant, estem evolucionant per adaptar-nos a les noves demandes i realitats individuals i col·lectives, tant del nostre client intern (els professionals), com extern (les persones usuàries i les seves famílies principalment), fent-ho a la vegada d’una manera sostenible, eficaç, eficient, però sobretot impregnada d’humanitat. […]

Sol·licitar documentació i publicacions


Diccionari de competències sociopersonals (Català)Diccionario de competencias sociopersonales (Español)

Al enviar el formulari accepto les condicions legals i de privacitat.