Davant les situacions derivades de l’edat o traumatismes (caigudes, operacions, malalties…) que poden afectar a les persones grans, es considera que el manteniment i la rehabilitació de les capacitats funcionals i de mobilització són molt importants per la salut i el benestar d’aquestes persones.

Aquest servei amb un programa multifactorial dissenyat a partir de la valoració de cada persona ens permet intervenir en la recuperació de capacitats funcionals i/o prevenir el seu deteriorament. Els plans d’intervenció personalitzats actuen principalment reeducació de la marxa, equilibri, estabilitat, i permeten afrontar el risc de caiguda i síndromes d’immobilitat, afavorint l’estat no només físic, sinó també anímic i mental.

Com ho fem?

Treballem afectacions cròniques o agudes amb teràpies especialitzades amb una funció preventiva, rehabilitadora i/o de manteniment de les capacitats.
Es realitza una valoració prèvia pels professionals de l’equip per dissenyar el pla d’intervenció i les recomanacions terapèutiques.
Els tractaments de rehabilitació geriàtrica inclouen diferents modalitats d’intervenció que s‘adapten a les necessitats de la persona, des de sessions de treball individuals a petits grups homogenis.
Aquest servei el realitza professionals experts i experimentats de diferents àrees sanitàries com medicina, infermeria i fisioteràpia, amb un espai integrat en l’espai en el centre residencial de la Fundació.

Rehabilitació geriàtrica.