El nostre projecte és viu… i busquem nous talents!

Per què treballar a la Fundació Aymar i Puig?

L’equip humà és el principal actiu per crear valor a l’entitat, per això el seu paper i la seva implicació és clau i fonamental.
Treballem des de la professionalitat, des de l’ètica assistencial i des de la qualitat gràcies a l’experiència, la capacitació tècnica i un treball específic pel desenvolupament de les competències sociopersonals i emocionals.

Les nostres polítiques laborals

La nostra política laboral és absolutament respectuosa amb la normativa vigent i proactiva en la prevenció de riscos laborals i en les polítiques d’igualtat, promourà que tot l’equip humà desenvolupi la seva feina amb seguretat, confort, iniciativa, cooperació, qualitat i responsabilitat.

icones_creixement

Reforcem el creixement personal i professional de l’equip humà

icones_principis

Principis ètics i professionals

icones_formacio

Formació contínua i permanent

icones_motivacio

Desenvolupament, motivació i retenció del talent

icones_conciliacio

Conciliació de la vida personal i professional

icones_clima

Igualtat d’oportunitats

icones_equip

Esperit d’equip, diàleg i implicació en els objectius comuns

icones_igualtat

Satisfacció i bon clima laboral

Què busquem?

Compromís i voluntat d’atendre persones.

Actitud més enllà de les capacitats tècniques.

Respecte pels projectes vitals dels usuaris i motivació per donar-los suport.

Responsabilitat amb els compromisos adquirits i entusiasme per dur-los a terme.

Ganes de millorar, amb total orientació a les persones.

Vacants actuals

Gerocultor/a

Quins són els requisits?

Indispensable haver finalitzat la formació en sector Sociosanitari o similar.
Disponibilitat de jornada completa.
Valorable experiència prèvia.

Treballador/a familiar

Quins són els requisits?

Indispensable haver finalitzat la formació en sector Sociosanitari o similar.
Valorable experiència prèvia.

Auxiliar de neteja de la llar

Quins són els requisits?

Valorable experiència prèvia.

feina_04

¿No hi ha cap oferta del que busques? Envia’ns el teu currículum!
Els perfils que solem buscar són socials, sanitaris, administratius i de serveis.
Quan cerquem nous perfils o tinguem vacants farem una primera selecció entre els currículums rebuts aquí.

Vols fer pràctiques amb nosaltres?
El nostre pla de pràctiques permet una experiència pràctica, integrada dins el nostre equip professional. Aprendràs i desenvoluparàs les teves competències i capacitats teòriques en el marc laboral. I un cop obtinguis la teva titulació, tindrem en compte el teu perfil per treballar amb nosaltres.

Envia’ns el teu currículum!

    Treballa amb nosaltres!    Tots els camps son obligatoris

    Llegir condicions

    En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant “RGPD”), AYMAR I PUIG, FUNDACIÓ PRIVADA, amb domicili a Av. Germans Aymar i Puig 9, Alella amb CIF G08541245 (en endavant “la Fundació”) l’informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni quan empleni el formulari que apareix en aquesta pàgina i els que, si escau, es generin derivats de la participació en algun procés de selecció de personal de la Fundació es recolliran i tractaran, fins que vostè sol·liciti la seva baixa, en fitxers el responsable dels quals és la Fundació amb l’exclusiva finalitat de valorar la possibilitat d’una contractació o col·laboració professional. El fet d’emplenar aquest formulari implica que vostè reconeix que la informació i les dades personals que ens indica són seves, exactes i certes. Vostè podrà, en qualsevol moment, accedir a les seves dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se al seu tractament, limitar-ho o obtenir-ne la portabilitat, en el termes i en les condicions previstos a la RGPD, dirigint-se per escrit a FUNDACIÓ AYMAR i PUIG, Av. Germans Aymar i Puig 9 08328 d’Alella, o mitjançant un correu electrònic a info@fundacioaymaripuig.org. En la petició s’haurà d’especificar el següent contingut: nom i cognom de l’interessat, petició amb la qual es concreta la sol·licitud, còpia del DNI, data i adreça a efectes de notificacions i, en el supòsit que convingui, els documents acreditatius de la petició. També podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control que correspongui.