Codi de Bon Govern

El  Codi de Bon Govern vol ser una guia bàsica sobre les obligacions i les responsabilitats dels patrons de la Fundació Aymar i Puig d’acord amb la regulació que de les fundacions es fa al Llibre III del Codi Civil de Catalunya.

Aquest document formalitza el conjunt de normes d’actuació, principis ètics i regles que guien l’actuació dels membres del Patronat i dels professionals en el desenvolupament de les funcions a través de les quals es materialitzen les finalitats de la Fundació.

Codi Ètic

El Codi Ètic de la Fundació defineix el model d’actuació de l’organització en el que es fixen criteris i orientacions pràctiques que clarifiquen què som i com actuem davant la societat en vers les persones que atenem i els beneficiaris de les nostres intervencions. Defineix també la nostra manera de procedir i  de relacionar-nos en el nostre entorn, tant internament com externament.

Canal Ètic

Fundació Aymar i Puig som una entitat altament compromesa amb el compliment normatiu, la transparència, les bones pràctiques, la igualtat, la sostenibilitat i l’eficiència, tant en les relacions amb el nostre personal com en relacions amb tercers.

És per aquest motiu que hem implantat el Canal Ètic, el qual es troba a l’accés de qualsevol persona. Clicant en el següent enllaç podràs transmetre consultes e inquietuds sobre qüestions en les que la Fundació com a persona jurídica, o una persona integrant de la mateixa, no actuï segons els criteris que s’estableixen al nostre Codi Ètic, realitzi pràctiques no ètiques o contravingui les normes legals.

El nostre Canal ètic permet que les comunicacions puguin portar-se a terme amb les garanties de seguretat, confidencialitat i anonimat.

Qualitat

La Fundació Aymar i Puig, centre de referència en qualitat assistencial.

Des de la Fundació Aymar i Puig manifestem el nostre absolut compromís vers la qualitat, entenent-la com un dels factors bàsics per desenvolupar i millorar el nostre projecte assistencial i humà a partir del la cultura i els valors de la nostra entitat.

Treballem enfocats a l’excel·lència en l’assistència dels nostres usuaris, a la tranquil·litat i seguretat de les seves famílies i al benestar laboral dels professionals implicats, potenciant alhora el nostre compromís i responsabilitat vers la comunitat.

Entenem i apostem per la qualitat des de diversos eixos:

  • Qualitat en relació als nostres usuaris i familiars
  • Qualitat en relació al nostre equip humà
  • Qualitat en relació a la comunitat
  • Qualitat en relació a la gestió
  • Qualitat centrada en l’estructura organitzativa
  • Qualitat en relació a la innovació, formació i aplicació de noves tecnologies socials

Certificats

Objectius de Desenvolupament Sostenible

   Transformar el nostre món

L’agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible va ser aprovada, per tots els Membres de les Nacions Unides, el 25 de setembre del 2015, i es compon de 17 objectius concrets i 169 metes universals identificats en els ODS (Objectius Desenvolupament Sostenibles) basant-se en 5 dimensions fonamentals conegudes com les 5 ‘P’: Persones, Prosperitat, Planeta, Participació col·lectiva i Pau.

Els líders mundials van establir un full de ruta per assolir una sèrie d’objectius relacionats amb els desafiaments ambientals, polítics i econòmics a què s’enfronta el món.

Des de la Fundació Aymar i Puig, som conscients de la necessitat d’assolir aquests objectius, des de la coresponsabilitat i la implicació envers la nostra societat. Estem alineats amb els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides dins el nostre compromís fundacional que és aconseguir la millora en la qualitat de vida de les persones grans i de les seves famílies.

Convenis