El ritme i l’abast dels canvis que es produeixen en l’àmbit de l’atenció a les persones tenen un impacte crític en totes les organitzacions que ens hi dediquem. La Fundació Aymar i Puig entén aquesta realitat com un element bàsic i estratègic per dur a terme el seu projecte.

La innovació, una peça clau per atendre persones

Per això considerem que la innovació és essencial per respondre als reptes assistencials actuals i futurs. De la mateixa manera, la innovació ens ha de permetre detectar i afrontar els riscos i oportunitats que generen les organitzacions i la pròpia societat.

Aquesta estratègia oberta implica tots els nostres grups d’interès, fomentant relacions de millora contínua, creixement compartit i desenvolupament d’objectius comuns amb diferents entitats.

Aliança de coneixement

Convenis de col·laboració

Com apliquem la innovació?

Busquem millorar l’aproximació a la naturalesa complexa de l’envelliment i la dependència des de l’eix de les persones, les famílies i les organitzacions a través d’aquests 4 àmbits.

CONCEPTUAL

Noves maneres concebre i entendre els serveis a les persones

RELACIONAL

Noves maneres d’atendre, donar suport i acompanyar a les persones i les famílies

OPERACIONAL

Noves maneres de treballar, de desenvolupar, i entendre el paper dels professionals respecte les persones usuàries i l’organització

GESTIÓ

Canviar la manera d’entendre la pròpia organització per adaptar-se i avançar cap als seus objectius, la seva missió i el desenvolupament dels seus valors