El nostre projecte és viu… i busquem nous talents!

Què cerquem?
Persones que vulguin integrar-se en un projecte de que posa per davant el benestar personal i laboral, amb un equip divers.

 • Perfils socials
 • Perfils sanitaris
 • Perfils d’administració
 • Perfils de servei

Però sobretot cerquem compromís i voluntat d’atendre persones i amb uns trets comuns per a tots els llocs de treball de la Fundació.

 • Actitud més enlla de les capacitat tècniques
 • Respecte pels projectes vitals dels usuaris i motivació per recolzar-los
 • Responsabilitat amb els compromisos adquirits i entusiasme per dur-los a terme
 • Ganes de millorar, amb total orientació a les persones

Envia’ns el teu currículum!
Si busques feina en la nostra residència al Maresme o en qualsevol altre plaça dins la Fundació. Quan cerquem nous perfils o tinguem vacants farem una primera sel·lecció entre els currículums rebuts aquí.

Vols fer pràctiques amb nosaltres?
El nostre pla de pràctiques permet una experiència pràctica, integrada dins el nostre equip professional. Aprendràs i i desenvoluparàs les teves competències i capacitats teòriques en el marc laboral. I un cop obtinguis la teva titulació, tindrem en compte el teu perfil per treballar amb nosaltres.

  Treballa amb nosaltres!  Tots els camps son obligatoris

  Al enviar el formulari accepto les condicions legals i de privacitat.

   

  Llegir condicions

  En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant “RGPD”), AYMAR I PUIG, FUNDACIÓ PRIVADA, amb domicili a Av. Germans Aymar i Puig 9, Alella amb CIF G08541245 (en endavant “la Fundació”) l’informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni quan empleni el formulari que apareix en aquesta pàgina i els que, si escau, es generin derivats de la participació en algun procés de selecció de personal de la Fundació es recolliran i tractaran, fins que vostè sol·liciti la seva baixa, en fitxers el responsable dels quals és la Fundació amb l’exclusiva finalitat de valorar la possibilitat d’una contractació o col·laboració professional. El fet d’emplenar aquest formulari implica que vostè reconeix que la informació i les dades personals que ens indica són seves, exactes i certes. Vostè podrà, en qualsevol moment, accedir a les seves dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se al seu tractament, limitar-ho o obtenir-ne la portabilitat, en el termes i en les condicions previstos a la RGPD, dirigint-se per escrit a FUNDACIÓ AYMAR i PUIG, Av. Germans Aymar i Puig 9 08328 d’Alella, o mitjançant un correu electrònic a info@fundacioaymaripuig.org. En la petició s’haurà d’especificar el següent contingut: nom i cognom de l’interessat, petició amb la qual es concreta la sol·licitud, còpia del DNI, data i adreça a efectes de notificacions i, en el supòsit que convingui, els documents acreditatius de la petició. També podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control que correspongui.