Equip humà i professional que conforma la Fundació Aymar i Puig són l’element clau del nostre projecte, l’atenció amb les persones des de les persones.