Blog

Fomentant l’igualtat

A la Fundació Aymar i Puig declarem el nostre ferm compromís per la creació constant i desenvolupament de polítiques que integrin la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes.

És per això, que continuem treballant per assolir aquesta igualtat de tracte i no discriminació en la nostra entitat mitjançant la regulació i el registre del Pla d’Igualtat.

En tots els àmbits en què es desplega la nostra tasca diària, començant per la selecció i la promoció, i continuant en matèria de política salarial, formació, condicions laborals, comunicació interna i externa i conciliació familiar, en tot moment assumim el principi d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones.

El nostre objectiu és avançar en la consecució de la igualtat real entre dones i homes dins l’àmbit de la nostra Fundació i, per extensió, en el conjunt de la societat.