Blog

SAD Alella

Ens plau informar-vos que la Fundació Aymar i Puig ha estat adjudicatària del servei SAD d’Alella el passat Juliol, consolidant així la nostra aposta amb la nostra comunitat.
El servei d’atenció domiciliaria pretén proporcionar atencions personals per millorar el benestar i qualitat de vida de la persona, mantenir-se el màxim de temps possible en el domicili des de la prevenció, l’assistència i la rehabilitació amb diferents tipologies d’intervenció.