Us informem les últimes novetats i indicacions del DEPARTAMENT DE SALUT I EL DEPARTAMENT DE TREBALL, ACCIÓ SOCIAL i FAMÍLIES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA a partir del comunicat oficial d’avui 12/03/2020.

Recordem que les mesures de prevenció i actuació estan dirigides a protegir la seguretat de les persones ateses, donat són població de risc de patir simptomatologia greu de l’esmentada malaltia, així com de les persones del seu entorn, incloent familiars i treballadors:

1. CENTRE DE DIA queda suspès temporalment el servei del 13 al 27/3 tots dos inclosos.

2. RESIDÈNCIA màxima restricció de visites familiars al centre a partir del 12/03/2020, només serà permesa per situacions de màxima urgència.

Continuem treballant per a la seva tranquil·litat i seguretat.
Gràcies per la seva col·laboració i responsabilitat per ajudar a tot l’equip professional a reduir els riscos cap a les persones ateses i enfrontar conjuntament aquesta situació amb èxit.

Alella a 12 de març de 2020