Us presentem les noves instal·lacions i ambientació de la Unitat de Malalties Avançades (U.M.A). La principal finalitat de la unitat és oferir la major qualitat de vida possible a les persones amb malalties avançades e irreversibles, així com a les seves famílies, amb un clar èmfasi en el respecte de la dignitat intrínseca de cada persona en el marc d’un treball interdisciplinari per atendre totes les dimensions de la persona: física, mental, emocional, social i espiritual.