L’Ètica o la moral han d’entendre’s no només com la realització d’unes quantes bones accions, sinó com la formació d’una ànima sensible” Victòria Camps

Ja des de fa una temps, la Fundació, tant al centre residencial, com al Servei d’Atenció Domiciliària (SAD), compta amb espais per a la reflexió de qüestions ètiques.