El canvi d’hora ens afecta a tots però no afecta a tothom de la mateix manera. Mentre que a una persona jove o adulta li sol comportar pocs dies a adaptar-se al nou horari, a una persona gran pot costar-li molts dies, i fins i tot setmanes, trobar-se novament adaptada. Això és degut a la rigidesa i manca de flexibilitat que presenten davant els canvis ja que solen tenir les rutines molt marcades i el sol fet d’haver de prendre’s la medicació una hora més tard de l’habitual els pot fer trontollar tot el dia; motiu pel qual es generarà malestar, irritabilitat, apatia o falta d’atenció i concentració.