La Malaltia d’Alzheimer (MA): un abordatge integral per a una malaltia complexa

La MA avança inexorablement mentre esperem un tractament farmacològic curatiu que no tenim encara al nostre abast. Tanmateix, existeixen moltes teràpies (farmacològiques i no farmacològiques), que a la nostra fundació posem en marxa quan estem davant d’una persona que pateix aquest trastorn neurodegeneratiu.  I, malgrat no incidir sobre l’origen patològic de la malaltia, es tracta de teràpies que ajuden a fomentar una major qualitat de vida (endarrerint el deteriorament tant cognitiu com físic, promovent una major connexió amb l’entorn, fomentant el sentiment d’utilitat, incidint sobre la simptomatologia conductual i de l’estat d’ànim, etc. ).